Avdelning mumbojumbo: Keltiska horoskop

I keltisk mytologi är varje datum förknippat med ett träd och med träden följer egenskaper. Roligt, men lite fånigt. Träden kommer i bokstavsordning, datumen är lite hejsvejs tydligen. Själv är jag en lönn. Du då?

Alm
Personer födda i almens tecken tittar på världen och ser saker som andra blundar för; folk som behöver hjälp. Almpersoner vill alltid hjälpa andra. Detta kan i värsta fall leda till att de överger sig själva. Almpersoner skall därför vara sparsamma med sin energi och vara vaksamma på att inte förlora sig själva. Endast almpersonen själv kan ge mening till sitt eget liv (detta i en värld där alla bara tänker på sig själva).

Almpersoners styrka är deras infödda optimism och livsglädje. De förlorar sig aldrig i gamla minnen eller väntar på framtiden utan älskar att leva i nuet. Deras öppenhet inför allting gör dem mycket populära. För at komma överens med sin omgivning gillar almpersonen att ta på sig ansvar, något de är mycket bra på att hantera. Om dessa kvaliteter uppskattas av omgivningen ger det almpersonerna en kick och gör att de fullständigt sjuder av glädje, humor och positivism.

Almpersoners svaghet kommer till ytan när deras styrkor efterfrågas. De kan inte hantera aggressioner och fientlighet. Dessa begrepp är främmande för dem vilket gör att deras förmåga att försvara sig mot dem är begränsad. Almpersoner kan lätt bli utnyttjade av skrupelfria personer eftersom de så gärna vill hjälpa andra. När de är osäkra kan almpersonerna verka arroganta eftersom det är det enda sätt de kan försvara sig på.

Älskade almpersoner är helt enkelt underbara! I kärleken hittar de en trygg hamn där de inte riskerar att bli utnyttjade eller överkörda. Almpersoner gör allt för den partner de älskar. I kärlek vinner alla parter något. Men en relation med en almperson utvecklas ofta till något helt fantastiskt som man endast kan uppleva tillsammans med en person som fullt ut lever i nuet.

Datum:
15/07 – 25/07
12/01 – 24/01

Ask
Frihet och oberoende i kropp, sinne och själ. Detta är vad personerna födda i askens tecken längtar efter. De letar efter samma kvaliteter hos andra. De är orubbligt lugna men de letar samtidigt efter förändring och utmaningar. Om askpersoner begränsas eller saknar utmaningar tenderar de att klaga och kritisera. De är ideala ledare och inte särskilt undergivna.

Askpersoner är sanna upptäckare. De gillar att vara i ett ständigt progressivt tillstånd. De har mycket fantasi och uppskattar även de obetydliga sakerna i livet eftersom det enligt dem alltid finns något nytt att upptäcka. Deras beteende är alltid väldigt tolerant. De avskyr orättvisor och ger andra mycket utrymme. De upptäcker världen via sitt intellekt.

Askperoners svaghet syns tydligt så fort du försöker förtrycka deras frihetsvilja. Då förvandlas de till vilda kämpar. Deras obegränsade energi och kunskapsstörst skulle okontrollerat söka efter ett sätt att få utlopp om det stötte på hinder. Detta skulle kunna tolkas som agression och onaturlig ytlighet.

Askpersoner behöver en partner som är på samma nivå som de själva. Askpersonen letar efter utbyte med sina konstanta upptäckter och kan inte acceptera begränsande förbindelser. Deras energi behöver stöd och inte hinder. Den som planerar att tillbringa ett spännande liv med en askperson måste följa ovanstående regler.

Datum:
25/05 – 03/06
22/11 – 01/12

Bergsask
Bergsaskpersoner är flexibla människor, de kan anpassa sig till alla situationer och gör det bästa av dem. De försöker alltid att leva i harmoni med sin omgivning och upprätthålla balans. De är kunskapshungriga och nöjer sig inte med ett ovetande svar. På äldre dar är de kända för att vara bra diplomater och kloka, deras råd är alltid välkomna.

De är värdefulla för sitt grannsamhälle, de är utbildade och respekterar sin omgivning. Deras styrka finns i diplomatin och organisation. De är fenomenala medlare, de förstår alltid båda sidor.

Bergsaskpersoner är alltid bekymrad över dess balans, därför har de svårt att ta snabba beslut. Deras eviga omtänksamhet hindrar dem att agera i hastiga situationer. Om de inte hittar en omgivning där deras talanger fungerar väl kommer de bli konfliktsrädda och hålla sig i skymnundan.

De är sanna romantiker med stort intresse för kärlek och känlor. De är den perfakta partner såvida man inte ser känslighet som en svaghet. Deras strävan efter harmoni berikar relationen och ingen behöver beakta att vara någon dom inte är.

Datum:
01/04 – 10/04
04/10 – 13/10

Bok
Personer födda i bokens tecken sprudlar av energi, självförtroende och är ganska konservativa. Från födseln är de begåvade med en naturlig förmåga att dominera. De accepterar folk med samma styrka men har svårt för känsliga individer. Bokpersoner tar mycket plats, tar inte hänsyn till svagare personer eftersom de helt enkelt inte märker dem. Deras starka sinne för traditioner och för det konservativa gör att de har svårt att hantera förändring.

Bokpersoner är verkliga ledare och är inte rädda för att ha en ledande position. Som ledare agerar de för allas välbefinnande och står för nobla mål som de alltid kan uppnå och driva igenom. Till och med under de svåraste förhållanden kan de skapa en solid grund och ta sig an sina uppgifter med beslutsamhet och självförtronde.

Bokpersoner är tydliga och ledda av sitt intellekt. Känslor som de inte kan kontrollera är ett mysterium för dem och de känner att de inte kan hantera sådant. Med deras distinkta känsla för tradition och rädsla för förändring löper de risken att bli envisa och inte ta hänsyn till andras åsikter.

Bokpersoner är tillgivna och trogna när det gäller kärlek. De beundrar djupa känslor och uthållighet. I sina förhållanden vill de bli förstådda utan många ord. I kärlek upptäcker de sitt hjärta som de annars alltid förnekar. Deras partner får inte ha några problem med bokpersonens naturliga dominans, annars kan han/hon lätt känna sig åsidosatt.

Datum:
22/12

Boklund
Boklunden kallas också för järnskogen då den är extremt motsåndskfraftig. Boklundspersoner är mycket tuffa och nästan oförstörbara, både mentalt, spirituellt och fysiskt. Men man ska inte tro att de är okänsliga, tvärtom är de stabila och ställer upp. De är pålitliga till 100 procent och då alla andra överger dig så finns alltid boklundspersonen bakom dig. De är sanna vänner.

Dessa personer är av fart och fläkt, de tar initiativ och agerar då andra fortfarande endast pratar. De är realister och inser sina begränsningar, de agarer efter rationella principer. De siktar alltid högt men tappar trots detta aldrig fotfästet. När de väl funnit sitt mål förlorar de aldrig fokus på detta.

Boklundspersoner förstår naturens lagar, deras tankar och agerande utmärks av detta. Deras liv präglas av självdisciplin, ihärdighet och ordning. Omåttlighet är främmande för dem och gör dem oroliga. Om de blir slavar under sina egna principer kommer de agera efter andras svagheter. De blir då buttra och hårda med ett kort temperament.

Boklundspersoner är av naturen dominanta och har fallenhet för att vara beskyddare. Men de verkligen älskar och hedrar sin partner. Deras partner bör ha en diplomatisk fallenhet och vara mycket förstående. Men var försiktig, de stundtals svåra boklunspersonerna kan få den svagare partnern att ofrivilligt bli passiv.

Datum:
04/06 – 13/06
02/12 – 11/12

Björk
Personer som är födda i björkens tecken är mycket positiva och inte ens en ogästvänlig omgivning kan förändra detta. Björkpersoner kan växa överallt och sprida ljus till sin omgivning. Deras positiva grundinställning kan inte ens rubbas av ödets nycker. Detta kan möjligtvis reta upp surmulna personer eftersom de inte kan hantera så mycket ljus och positiv energi. Björkpersoner måste lära sig leva med det.

Björkpersoner är inte rädda för komplicerade och svåra arbeten. De utför dem och hittar alltid en praktisk lösning i svåra situationer. De älskar ljuset och lider inte av falsk blygsamhet. De är helt naturliga, disciplinerade och deras medfödda charm gör dem till ett trevligt sällskap.

Björkpersoner har svårt för överväldigande känslor. Känslor som de inte kan kontrollera är ett mysterium för dem. Om dessa personer inte känner sig förstådda av sin omgivning kan de reagera med melankoli. Om deras kunskap inte efterfrågas eller bekräftas kan den normalt soliga personligheten förvandlas till en synisk besserwisser.

Björkpersoner är familjepersoner och är alltid trogna. Med sitt starka beroende av andra inser de ibland inte när ett förhållande är över och tenderar att klänga sig fast i evighet. De måste ledas försiktigt mot kokande och vilda känslor. De föredrar trohet, pålitlighet och djup tillit.

Datum:
24/06

Cedarträd
Cedarpersoner är verkliga personligheter som sätter siktet väldigt högt. För dem är det antingen eller. De är bländande och fantastiska personligheter som blommar ut till fullo i varma klimat. Men om de stöter på avvisande tendenser sjunker deras självförtroende snabbt, dock utan att de visar detta. Cedarträdspersoner vet inte hur man tar medelvägen, man är för dem eller emot dem.

Cedarträdspersonens styrka är definitivt deras naturliga personlighet. De begåvades helt enkelt med detta vid födseln. Var de än är, står de i centrum för all uppmärksamhet utan att behöva stå i rampljuset. De är ganska krävande och har vanligtvis mycket god smak. Cedarträdspersoner har ofta konstyrken eller är åtminstonde konstkännare.

Cedarträdspersoner har en tendens att ignorera andra om de inte är tillräckligt intressanta. De kan inte ta kritik eftersom de inte ens vet vad det är; särskilt inte om de gäller dem själva. Om deras självgodhet förblir otyglad kan den vara ganska motbjudande.

Cedarträdspersoner är helt enkelt nummer ett. Ingen tvekan om det! På grund av detta älskar de att bli beundrade av sin partner. Eftersom de inte kan tolerera rivaler skulle en stark partner förmodligen vara en utmaning för dem. Men de behöver faktiskt en partner som gillar att bli bortklemad.

Datum:
14/08 – 23/08
09/02 – 18/02

Cypress
Cypresspersoner är svåra och de vill vara annorlunda. De avskyr allt som är konventionellt och alldagligt. De letar efter det spirituella ljuset, älskar konst och det ovanliga. De är väldigt vakna och ser något speciellt i allt och kan till och med öppna andra personers ögon för saker som cypresspersonen redan ansåg vara normala. Unga cypresspersoner är entusiastiska inför allt omkring dem. Så om deras törst efter kunskap leder dem in på mörka stigar behöver de guidas tillbaka till ljuset. Förutom detta behöver de inga restriktioner, de behöver framförallt frihet!

Cypresspersoners styrka är deras realistiska intellekt som låter dem upptäcka världen. De letar efter oberoende, frihet och debatter. De vet inte vad leda betyder. De är kreativa, okonventionella och är av en livlig och uppfriskande natur. De är sällan ensamma och utbyter aktivit sina ideer och frågor med andra människor. De har även ett rikt inre liv vilket gör dem lite mystiska för omgivningen.

Cypresspersoners svaghet ligger definitivt i deras tendens att vara annorlunda. Om de inte hittar ett lämpligt medium för att uttrycka sig genom förvandlas tendensen till ett tvång. Cypresspersoner kan inte hantera tvång vare sig inifrån eller utifrån. Resultatet blir att de blir ironiska och extremt sarkastiska och att de inte visar hänsyn för något. Detta kombinerat med att ingen vet hur de ska förhålla sig till dem gör att omgivningen tenderar att helt enkelt hålla sig borta från dem.

Cypresspersoner är av en mystisk natur och har därför en attraherande effekt på andra. Deras partners måste vara uppriktiga, starka personer som verkligen vet vad tolerans betyder. Cypresspersoner behöver en partner som de kan utbyta tankar med och som inte är rädd för att hantera skarpa mentala och känslomässiga svängningar. Men med en cypressperson vid din sida förvandlas livet och kärleken till ett äventyr.

Datum:
26/07 – 04/08
25/01 – 03/02

Ek
I den keltiska mytologin symboliserar eken en stark, imponerande och robust natur. Personer som dessa är ovanliga. Ekpersoner behöver mycket utrymme och frihet för att kunna frodas. De är generösa, vägledande och ofta ledargestalter. Om friheten tas ifrån en ekperson kommer den att vissna och deras styrka kommer att missledas till aggression.

Ekpersoner utmärker sig genom sin enorma energi och starka karaktär. De fokuserar alltid på nuet och gillar att vara i rampljuset, de avskyr medelmåttlighet. De älskar frihet och har alltid många idéer om hur de ska uppnå det.

Ekpersoner gillar inte att ej bli ett förstahandsval, de måste alltid vara nummer ett. Om de blir satta i bakgrunden kommer deras i övrigt positiva energi förvandlas till egoism och skoningslöshet. De har svårt att hantera kritik och deras självkänsla kan lätt skadas.

Ekar är passionerade älskare, men deras partners kommer att få det svårt om de försöker vara dominanta. Ekar vill bli uppvaktade och beundrade. Om de blir provocerade kan de få kraftiga vredesutbrott.

Datum:
21/03

Fikonträd
Personer födda i fikonträdets tecken är väldigt känslofulla. Precis som trädet är de i behov av ett varmt och milt klimat för att trivas. En tuff omgivning skulle inte ge dem utrymme att utvecklas. Särskilt i ung ålder behöver de mycket ömhet och omtanke så att de kan öppna sig mentalt och utveckla säkerhet. När de väl hittat sin kärna blir de fantasifulla och kreativa människor som kan ha en innovativ inverkan på sin omgivning genom sina tankar och handlingar.

Fikonträdspersoner är artister. De är känsliga, kreativa och har en god känsla för atmosfär, stämningar och förändringar. De har kapaciteten att skilja mellan fantasi, inspiration och intuition. När dessa personer väl har funnit ett tydligt mål i livet skapas en fruktbärande harmoni mellan deras tankar, känslor och önskningar.

Fikonträdspersoner är mycket känsliga. På samma sätt som de upplever sina känslomässiga toppar granskar de även sin själs plågsamma djup. Om dessa personer inte hittar ett tydligt mål med livet tenderar de att hamna i en spiral av lidande. Eftersom de ofta är så känsliga visar de ett hårt skal mot omvärlden för att skydda sin mjuka kärna. De kan lätt ses som mentalt svaga och oförutsägbara.

Fikonträdspersoner behöver en tydlig och stabil partner som kan dela deras mentala djup utan att känna för mycket sympati. När de väl funnit en sådan partner och de litar på honom/henne finns de inget de inte kan göra när det gäller kärlek. De är så kreativa!

Datum:
14/06 – 23/06
12/12 – 21/12

Gran
Personer som är födda i granens tecken har det svårt eftersom de hela tiden kämpar med sig själva. De tycker sig känna för mycket kyla och orättvisa i sin omgivning. De är därför alltid upptagna med att skydda sin mjuka mentala kärna. Men de är ganska robusta och kan ta mycket mer än de skulle erkänna. Så snart en granperson har hittat sitt mål i livet kan han eller hon glömma självbevarlesen. Då sätts krafter fria som förvandlar dem till män eller kvinnor med många talanger vilket är deras verkliga syfte. Vänlighet och öppenhet är deras mentala hörnstenar.

Granpersoners styrka är deras ständiga möte med den inre och yttre världen. De litar på sina känslor och sin intuition och är därför mycket känsliga för det som händer runt omkring dem. De är kreativa personer som ofta står vid sidan av samhället och som just därför har förmågan att beskriva det ganska väl med hjälp av sitt annorlunda sätt att tänka. Deras ambition är att förstå världen.

Granpersoners svaghet är deras djupa sårbarhet. De verkar därför ofta hårda och otillgängliga. Om du lyckas tränga igenom skalet kan granpersonen bli oförutsägbar. Raseriutbrott och tuffhet kommer till ytan och då måste du vara väldigt försiktig. Men den sanna kärnan hos granpersonen är vänlighet och mjukhet.

Granpersoner skulle vara gjorda för kärlek om det inte vore för att de alltid är oroliga för sitt hårda skal. De är inga lätta partners eftersom de ibland är oförutsägbara med sina känslor. Men när de väl hittat en tolerant och kärleksfull partner, som är jordnära och tydligt strukturerad, visar de sin längtan efter kärlek och trygghet och även sin mjuka inre kärna.

Datum:
05/07 – 14/07
02/01 – 11/01

Hasselnötsträd
Hasselnötsträdspersoner är fyllda av energi och har de ett mål att uppnå kan mirakel ofta ske. Ingen utmaning är för svår för dem, de tar sig an allt med mod. Men om deras anda inte har en inspirerande effekt uppnår de inte sina livssyften. Deras mål måste i slutändan uppfyllas.

Personer födda i hasselnötsträdets tecken är sanna kämpar som älskar okänd mark och utmaningar. När de väl hittat sitt område förvandlas de, utifrån en spirituell, mental men även fysisk aspekt, till pionjärer; stigfinnare till det nya!

Hasselnötsträdspersoners svaghet är att deras styrka ibland används på fel sätt. Om en sådan stark pionjärssjäl måste ta sig fram i en träskaktig terräng kommer den att skaka av otålighet och envishet. Detta passerar inte obemärkt av omgivningen. Denna felriktade energi tar sig uttryck i egoism kombinerad med tanklöshet och hänsynslöshet.

Var försiktig med att ge hasselnötsträdspersonen skäl till svartsjuka! Förutom svartsjukan är de passionerade personer som beundrar imponerande och stabila partners. Men om deras partner har en tendens till medelmåttighet förlorar de intresset ganska snabbt.

Datum:
22/03 – 31/03
24/09 – 03/10

Idegran
Personer födda i idegranens tecken är ständiga sökare mellan världar. De kan först se vad allt verkar vara och söker därefter vad det verkligen är. Denna förmåga ger dem tillträde till en fantastisk tankevärld och gör att de har ett okonventionellt sätt att tänka. Idegranpersoner berikar samhället med nya och utstickande ideer. Den ständiga förändringen i mentalt obegränsade höjder kan också göra att de känner sig desorienterade i svåra situationer. De behöver då en hjälpande hand som visar dem vägen tillbaka till jorden.

Idegranens styrka är utan tvekan kreativitet. Personer födda i idegranens tecken söker ständigt efter sanningen och konst eller krativa skapelser är det bästa sättet för dem att delge omgivningen sina tankar. Deras förmåga att tänka abstrakt men samtidigt knivskarpt och att arbeta fram okonventionella resultat gör att de blir en tillgång för samhället.

Idegranpersoner kan inte tolerera någon annan auktoritet än deras egen. De har särskilt svårt med besserwissertyper. Idegranpersoner har ett unikt sätt att tänka som ingen annan har. Deras eviga jakt efter sanningen och meningen med livet gör att de kan uppleva extrema låg- och höjdpunkter. Ena minuten är det upp, nästa minut är det ner. Instabila idegranpersoner döljer sin känslighet med aggression och sarkasm.

Idegranpersoner behöver många glada, lättsamma och humorfyllda personer runt omkring sig. Sådana personer kan få ut idegranpersonen ur sin mörka tankevärld och låta dem ta del av livet. Idegranpersonen representerar den introverta världen och deras partner bör därför vara av en extrovert natur. Detta skapar den balans som idegranpersonen så väl behöver och gör dem till de mest äventyrsfulla partners man kan tänka sig.

Datum:
03/11 – 11/11

Kastanjeträd
Personer födda i kastanjeträdets tecken är samhällets hjälpredor. De kan anpassa sig till alla tänkbara olika situationer och vill ha en hjälpande och stöttande roll. När en kastanjeträdsperson har hittat sitt ideal i livet blir de en kraftkälla. De är dock ganska uppoffrande och föredrar att inte ha en framträdande roll. Unga kastanjeträdspersoner behöver råd och stöd för att hitta sina mål i livet och sitt självförtroende.

Kastanjeträdspersoners styrka ligger utan tvekan i deras sätt att sikta högt vilket gynnar den närmaste omgivningen. Så fort ett sådant mål identifierats väcks en ovanlig styrka och beslutsamhet hos kastanjeträdspersonen utan att för den skull förbise omgivningens välmående. De är så flexibla att de gillar att göra sig av med gamla invanda mönster och traditioner för att komma närmare det uppsatta målet.

Kastanjeträdspersonens svaghet är resultatet av vilseledda styrkor. Om de envist driver igenom ett specifikt mål kan de verka kompromisslösa. Om de inte tittar till höger eller vänster utan endast fokuserar på att nå sitt mål kan de lätt missa livets olika aspekter. En instabil kastanjeträdsperson kan lätt bli uppoffrande och negativ i sig själv.

En kastanjeträdsperson skulle aldrig bygga något på flyktiga känslor eller ren sympati. De behöver djupa känslor och samhörighet med deras partner. När en kastanjeträdsperson väl har anpassat sig till sin partner öppnas oväntade världar av glödande känslor där trohet är en självskriven regel. Men deras konstanta rättframhet kan ibland göra dem svåra att leva med.

Datum:
15/05 – 24/05
12/11 – 21/11

Lind
Lindpersoner är osjälviska. De bryr sig alltid om andra och deras bekymmer. De är väldigt bra på att ta hand om andra och är fantastiska föräldrar. Eftersom lindpersoner är så känsliga och hellre ger än tar lämpar de sig bättre för kreativa jobb än sociala. Det är viktigt att göra klart för dem redan i unga år att de måste vara sparsamma med sin energi.

Lindpersoners styrka är deras känsliga och delikata natur. Med sitt öppna sätt är de bra på att hörsamma personer i sin omgivning och att inbringa hopp i dem. De tror alltid på människans godhet.

Lindpersoners svaghet är deras mjukhet. De får ofta inte igenom sin vilja i svåra situationer. De flyr hellre in i sin inre värld. De löper dessutom risken att bli utnyttjade av mindre känsliga personer. Deras exakta sätt att tänka kan dock skydda dem.

Lindpersoner bokstavligen blomstrar i ett förhållande när de väl hittat en partner som förstår deras själ, är tolerant och ger dem mycket frihet. De skulle aldrig kunna stå ut i ett förhållande där den andra parten strävar efter dominans.

Datum:
13/09 – 22/09
11/03 – 20/03

Lönn
Frihet och generositet är rättesböret för lönnpersoner. I ung ålder bör de få mycket frihet att kunna utforska och lära känna sina egna talanger. För många regler och restriktioner kommer leda till att deras sökande för storhet försvinner. För lönnpersoner är frihet viktigast.

Lönnpersoner är sanna individualister, allt gemensamt och tvång är som gift för dem. De tar sig an livet med full optimism och letar alltid efter det okända och oexploaterade. De uppfattar inte sina tankar och kunskap endast som en intellektuell möjlighet, utan de tar del av det aktivt och lever efter sina tankar. Det är detta som gör dem så smarta.

Deras svaghet är motsatsen till deras styrka, det starka individualistiska karaktärsdrag gör dem ofta ensamma. Om de inte kan skapa förståelse för sin person i sin omgivning kommer de att bli ensamma. Deras oförtröttliga sökande kan få dem nervösa och rastlösa, speciellt om de inte kan finna ett mål med deras liv.

Deras eviga sökande gör dem ofta till en svårt partner. Men de som är klarsynta och gillar nya aspekter på sin relation kommer att få en mycket spännande och rolig tid med en lönnperson. Bara de kan ge lönnpersonen frihet och inte försöker begränsa honom/henne.

Datum:
11/04 – 20/04
14/10 – 23/10

Olivträd
Olivträdspersoner är gladsinta och behöver mer tid för att mogna. Men de är hungriga efter kunskap och mycket observanta. De tar sig an livet i både fram- och motgångar, inget kan få dem att byta riktning, de inser att livet är vad det är. De försöker kontinuerligt att strukurera sitt liv för att få det hanterbart och detta gör dem lyckosamma.

Olivträdspersoner styrka är deras klarsynthet och hängivenhet till mål samt att de är extremt motståndskraftiga. De kan lösa de allra svåraste problem, ofta till förmån för samhället och de ser alltid till helhetsbilden.

Deras svaghet är att de är mycket dåliga på att ta kritik. Det är viktigt att de i tidig ålder lär sig vara toleranta, annars kan de bli extremt pedantiska. Då de är så ändamålsenliga uppfattas olivträdspersoner oftast som glädje- och humorslösa.

I kärlek blommar olivträdspersoner sent, de behöver lång tid för att öppnas upp. Då de är naturligt dominerande behöver de en partner som är balanserad och kan ta en hel del. De är överlag okänsliga men har dock en mjukare sida som framkommer för dem de kan lita på.

Datum:
23/09

Poppel
Popplarpersoner är praktiska tänkare och de förlitar sig sällan på intuition. Ofta lyckas de uppnå en snabb framgång. Men se upp, de har en mjuk och instabil grund och det är nog bra att ha kontroll och översyn över yngre popplarpersoner.

Popplarpersoner är ambiösa och målmedvetna. De följer sitt intellekt och vill förstå allt runt dem. Världen är en stor utmaning för dem och de vill utforska allt. De söker sanningen och går direkt till roten av ett problem. Tack vare sitt skarpa sinne uppnår de snabb framgång.

Popplarpersoner har ofta en svag grund som måste skyddas. Deras egna känslor kan ibland kännas främmande för dem själva och de blir ofta distaherade av sina humörssvängningar. De måste lära känna och acceptera sina egna känslor, annars löper de risk att se allting i svart eller vitt, de missar nyanserna.

När det kommer till emotionella känslor är de mycket misstänsamma. Allt måste först övervägas då de inte tar något för givet. Då de ofta är mentalt svagare behöver de en stark partner. Då de väl finner en sådan kommer de att blomma upp, många nya sidor hos dem kommer att visas och deras mentala obalans kommer att försvinna.

Datum:
04/02 – 08/02
01/05 – 14/05
05/08 – 13/08

Tall
Tallpersoner är helt enkelt mycket förnuftiga personer, de stödjer allt som verkar logiskt. Att bygga luftslott och sväva ut i tankarna är för dem slöseri med tid, det finns viktigare saker att uträtta för dem. Då de är mycket dedikerade och seriösa måste de komma ihåg att skratta emellanåt. De måste bli påminda om att man kan göra saker och ting som inte alltid anses logiska och rationella, utan endast roliga.

Tallpersoners styrka är deras objektivitet. De är bra på att planera och organisera, de skapar ett liv på en fast grund och gör allt för att kontinuerligt förstärka den. De tappar ej fokus på deras praktiska mål, deras agerande baseras på grundliga överväganden. Därför är tallpersoner framgångsrika i yrkeslivet.

Tallpersoners svaghet är deras pedanstiska sinne och har svårt för att improvisera. Allt måste vara så grundligt utstuderat att de missar allt annat, livet rusar förbi dem. Om ett snabbt beslut måste tas så blir de villrådiga och lyckas inte bestämma sig.

De behöver mycket tid och uppvaktning innan de kan gå vidare i en kärleksrelation. Vad har kärlek att göra med rationalitet? Partners till tallpersoner måste vara av stadig natur och med en stor dos humor, de ska kunna visa tallpersoner nya sidor av livet.

Datum:
24/08 – 02/09
19/02 – 29/02

Tårpil
Tårpilspersoner står mycket nära naturen, liksom träd så gillar de vatten. De älskar utmaningar och gillar att testa sina gränser. Deras självbild baseras på sina utmanande erfarenheter. De söker harmoni och uppnår välbehag ofta via lyx. Dock är de normalt inte så krävande och är ganska enkla naturer.

Tårpilspersoners starka sida är att de har lätt att blicka inåt. De har en stor känsla för trygghet och sin omgivning, men de kan också genomföra de mest krävande och utmanande uppdragen. Deras tuffhet och tolerans gör att de är lyckosamma affärsmässigt.

Tårpilspersoners svaghet är att de är känsliga. Trots den hårda ytan så gömmer sig en mjuk person där inne. Om de inte snabbt finner rätt väg så flyr de ofta verkligheten. Då framstår de som pessimistiska och sarkastiska.

Tårpilspersoners är känsliga och omtänksamma partners. De är inte dominanta, men de tolerar heller inte att bli körda med. De längtar efter harmoni och jämlikhet, och de önskar ömsesidiga känslor. Deras enkla och naturliga auktoritet gör dem till ett stort stöd för den svagare partnern.

Datum:
03/09 – 12/09
01/03 – 10/03

Valnötsträd
Valnötsträdpersoner är själsnaturer och de leds oftast av känslor. För att de ska bli stabila som vuxna måste de uppfostras i tydlighet och talas till i klarspråk. Varje lögn, liten som stor, är ohälsosam för dem i ung ålder. Valnötsträdpersoner söker ofta stöd i mindre grupper.

Valnötsträdpersoners behov av trygghet gör dem till mycket duktiga byggare och heminredare. De bestämmer sig alltid för kvalité med varaktiga egenskaper. De älskar allt materialistiskt och de har en stark känsla för skönhet, harmoni, konst och kultur.

Deras åsidosättande av säkerhet och förkärlek till rutiner medför att de ofta ses som oflexibla och envisa. Trots deras behov av harmoni kan de bli aggressiva då de bedöms för hårt och då deras trygghet äventyras. Nya ideér och saker som ej har beprövats ses som ett hot.

Valnötsträdpersoner beskrivs bäst som trofasta. De är mycket emotionella, passionerade och förstående. De ställer alltid upp för familjen och de närmaste. Då behovet av trygghet är uppfyllt kommer de kunna att öppna sig mentalt och helt nya dimensioner av livet kommer att upptäckas.

Datum:
21/04 – 30/04
24/10 – 02/11

Äppelträd
Äppelträdspersoner glöder i själen. De begränsar inte någon och tror av naturen på mänsklighetens godhet. De älskar harmoni. Om dessa personer växer upp i rätt miljö går det inte att hitta ett annat träd som mentalt är mer karismatiskt. Dagens hektiska, kyliga och relativt materialistiska samhälle lämnar allt mindre utrymme för detta älskvärda träd. Detta är något som äppelträdspersonen måste lära sig leva med och om de inte låter sig tryckas ned är de ljuset i mörkret.

Äppelträdspersoners styrka är utan tvekan deras realistiska och på samma gång känsliga sätt. Deras idérikedom gör att de kan skapa fruktbara resultat av de mest extrema situationerna. Deras mjuka men samtidigt tydliga sätt att agera bringar lugn och säkerhet till omgivningen. Deras motto är kärlek.

Äppelträdspersoners svaghet kommer till ytan om deras styrkor inte uppmärksammas. Om dessa personer inte skulle hitta ett sätt att använda sina styrkor löper de risken att inte få utlopp för sin energi. Detta leder till att de avskärmar sig från det som verkligen är viktigt – KÄRLEK! Resultatet är att dessa älskvärda personer förhärdas, tynar bort samt blir sarkastiska och destruktiva.

Äppelträdspersoner behöver en partner som uppskattar deras mentala bredd och som stödjer dem. Endast då ser de sina egna kvaliteter i andra som något positivt och blir med ens verkligt karismatiska personer. Som inget annat träd är de män eller kvinnor med många talanger som kan föra med sig kärlekens alla aspekter ut i världen.

Datum:
25/06 – 04/07
23/12 – 01/01

Äppelträd – egenskaper keltiskt horoskop

Äppelträdspersoner glöder i själen. De begränsar inte någon och tror av naturen på mänsklighetens godhet. De älskar harmoni. Om dessa personer växer upp i rätt miljö går det inte att hitta ett annat träd som mentalt är mer karismatiskt. Dagens hektiska, kyliga och relativt materialistiska samhälle lämnar allt mindre utrymme för detta älskvärda träd. Detta är något som äppelträdspersonen måste lära sig leva med och om de inte låter sig tryckas ned är de ljuset i mörkret.

Äppelträdspersoners styrka är utan tvekan deras realistiska och på samma gång känsliga sätt. Deras idérikedom gör att de kan skapa fruktbara resultat av de mest extrema situationerna. Deras mjuka men samtidigt tydliga sätt att agera bringar lugn och säkerhet till omgivningen. Deras motto är kärlek.

Äppelträdspersoners svaghet kommer till ytan om deras styrkor inte uppmärksammas. Om dessa personer inte skulle hitta ett sätt att använda sina styrkor löper de risken att inte få utlopp för sin energi. Detta leder till att de avskärmar sig från det som verkligen är viktigt – KÄRLEK! Resultatet är att dessa älskvärda personer förhärdas, tynar bort samt blir sarkastiska och destruktiva.

Äppelträdspersoner behöver en partner som uppskattar deras mentala bredd och som stödjer dem. Endast då ser de sina egna kvaliteter i andra som något positivt och blir med ens verkligt karismatiska personer. Som inget annat träd är de män eller kvinnor med många talanger som kan föra med sig kärlekens alla aspekter ut i världen.


Datum:
25/06 – 04/07
23/12 – 01/01
Det här inlägget postades i Diverse. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s